วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2557

ขณะนี้ ฉันได้เป็นครูสอน ป.1 และรักษาการแทน ผอ.ด้วย ถามว่าสอนเหนื่อไหม ไม่เหนื่อยเลยสนุกมาก มีความสุขมาก แต่ไม่ชอบงานบริหาร

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2553
วันที่ 16 มกราคม 2553